photo1
21.04.2023

Какво представлява SMPTE ST 2110?

 

ST 2110 е набор от стандарти, разработени от Дружеството на инженерите по кино и телевизия (SMPTE), които определят професионалните медии през IP мрежа. Стандартите описват как видеото, аудиото и допълнителните данни трябва да бъдат пакетирани и пренасяни по IP връзка и да поддържат синхронизация и качество. 

ST 2110 е проектиран да работи в рамките на съществуващата IP мрежова инфраструктура и да бъде мащабируем, така че да може да се приспособи към бъдещия напредък на IP базираните технологии. Стандартите са част от по-широкообхватни усилия за преминаване на всички системи за производство и пренос към IP-базирана инфраструктура.

Разработване на ST 2110

SMPTE ST 2110 се основава на VSF TR-03 - стандарт, разработен за професионални приложения за излъчване, който използва RTP (протокол в реално време) като основен транспортен протокол. ST 2110 пренася отделни потоци от видео, аудио и спомагателни данни по IP мрежа. Целта на ST 2110 е да създаде единен стандарт за професионалните медийни индустрии за предаване и получаване на медии.

Как работи ST 2110?

SMPTE ST 2110 транспортира медия, като разделя видео, аудио и спомагателните компоненти на независими потоци от същностните. Това позволява всеки компонент да се обработва, транспортира и съхранява отделно от останалите. Същностните потоци в ST 2110 се пренасят в UDP/RTP пакет и са самостоятелни, като всеки от тях съдържа цялата информация, необходима за този тип медия, включително информация за времето.  

Елементи на ST 2110

Стандартите са разделени на четири основни компонента: 2110-10 за синхронизация, 2110-20 за видео, 2110-30 за аудио и 2110-40 за спомагателни данни.
    • ST 2110-10 Система и време: определя времето и изискванията за всички съществени потоци от серията ST 2110.
    • ST 2110-20 Некомпресирано видео: стандартизира преноса на некомпресирано видео през IP мрежи. 
        ◦ ST 2110-21 Оформяне на видеопоток: стандартизира оформянето на трафика и времето за доставка на некомпресирано видео.
        ◦ ST 2110-22 Компресирано видео с постоянна скорост на предаване на данни: описва полезния товар за видео с компресия с постоянен битрейт.
    • ST 2110-30 Некомпресирано аудио: стандартизира преноса на некомпресирани аудиопотоци през IP мрежи въз основа на AES67. 
        ◦ ST 2110-31 AES3 аудио потоци: стандартизира преноса на некомпресирани аудиопотоци през IP мрежи с помощта на AES3. 
    • ST 2110-40 Допълнителни данни: стандартизира начина, по който допълнителните данни се капсулират и пренасят чрез RTP. 

ST 2110 срещу SDI

SDI (Сериен цифров интерфейс) беше стандартът за пренос на видео IP преди да се появи ST 2110 . SDI комбинира видео, аудио и метаданни в един поток по кабел. От друга страна, ST 2110 разделя тези три елемента на отделни потоци, което позволява всеки от тях да се транспортира независимо по IP връзка. Това разделяне позволява и по-голяма гъвкавост, тъй като приемникът може да избира какво да слуша.

За  повече информация и/или обучение кликнете тук.