Обучение: Домашното фотостудио – въпроси и отговори

 Репродукция на картина : Някои художници предпочитет сами да правят фотографски репродукции на картините си. За тях е подходящ комплектът Delicacy 240S. Достатъчно е да разположите двете светкавици под ъгъл 45° спрамо оптичната ос на камерата и да ги насочите към оригинала. Светкавиците трябва да са на височината на оригинала, а последният трябва да е строго перпендикулятен на оптичната ос (виж схемата вляво). За предпочитане е камерата да е монтирана на статив, а използването на тристепенна скала ще ви осигури достатъчно точно цветопредаване.