photo1
20.11.2023

Вижте първи най-добрите предложения!

 

24 ноември - BLACK FRIDAY в Dynaphos!

Не изпускайте най-добрите оферти, които сме ви подготвили!

Предлагаме ви да ги видите преди всички останали. Ако все още не сте се абонирали за нашия бюлетин, направете го тук:


E-mail:

Ние използваме псевдонимизация* за съхранение на Вашите имейл адреси, като след Вашето потвърждение ние ще ги съхраняваме за период от 3 години, без прилежаща към тях идентификация.
Бихме желали да Ви уверим, че нашият екип всекидневно полага усилия за актуализирането и по-добрата защита на нашия сайт и базата ни с данни, с цел Вашата сигурност. Положили сме необходимите технически и организационни мерки с цел гарантирането на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване на събраната от нас информация, както и за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент.
Обработването на събраните от нас данни се извършва в съответствие с принципите за защита на личните данни, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и българското законодателство. Събраните от нас лични данни ще бъдат използвани за целите на директен маркетинг и по-доброто профилиране на информацията, която стига до Вас и няма да бъде препратена към трети лица и използвана за цели различни от посочените.

По всяко време може да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на Вашите лични данни и да изискате тяхното унищожение. Също така по всяко време може да направите справка с какви Ваши данни разполагаме, да изискате да Ви ги предоставим или да ги прехвърлим на друг администратор. За целта използвайте имейл: gdpr@dynaphos.com При нарушаването на горе посочените условия, Вие имате право да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

* Псевдонимизация – техника за защита на неприкосновеноистта, при която личните данни се обработват по начин, които не позволява идентификацията на физическото лице без употребата на допълнителна информация, която следва да се съхранява отделно от данни, под защитата на технически и организационни мерки.